language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Chất Lượng Vùng (Regional QC)

iCare Benefits Việt Nam
Updated: 10/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Mục tiêu của vị trí:
Đảm bảo việc thực hiện công việc đúng 100% theo tiêu chuẩn của iCare của các trung tâm iCare, nhân viên trung tâm iCare, nhân viên Kho vận

Nhiệm vụ chính
1/ Kiểm soát chất lượng logistics:
- Xác định nguyên nhân không đạt năng suất làm việc ở từng khu vực
- Đánh giá các hoạt động, kết quả làm việc hàng tuần của trung tâm iCare
- Hỗ trợ các vấn đề hàng ngày với Quản lý kinh doanh khu vực: giao hàng, dịch vụ sau bán hàng
- Giám sát hoạt động và hiệu suất làm việc dịch vụ sau bán hàng
- Giám sát chất lượng hàng hóa hiện tại của các nhà cung cấp trong khu vực
- Duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp, trung tâm dịch vụ, và lãnh đạo địa phương

2/ Phát triển / đào tạo năng lực:
- Làm việc với Quản lý kinh doanh khu vực để cải thiện hiệu suất làm việc của các nhân viên kinh doanh chưa đạt
- Làm việc với Quản lý kinh doanh khu vực và quản lý trung tâm iCare để cải thiện hiệu suất công việc logistics chưa đạt
- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ & đào tạo về hệ thống/ người dùng (system/user) liên quan đến các công cụ công nghệ thông tin
- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ & đào tạo về quy trình hoạt động/ vận hành.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm liên quan, đặc biệt trong mảng logistics, kiểm soát chất lượng
- Có kinh nghiệm làm việc và tương tác liên phòng ban, đàm phán với khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan
- Kỹ năng cần thiết: Tin học Văn phòng (đặc biệt Excel), Làm việc với hệ thống (logistics), Xây dựng và quản lý báo cáo; đàm phán, thương lượng
- Tính cách cá nhân: cẩn thận tỉ mỉ, tư duy dịch vụ khách hàng, linh hoạt, nhạy bén, chăm chỉ

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

iCare Benefits Việt Nam

www.iCareBenefits.comCompany size: 800
iCare Benefits is an enterprise with a strong mission to improve quality of life for millions of factory workers and their families. Workers in factories...Detail

Giám Sát Chất Lượng Vùng (Regional QC)

iCare Benefits Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts