About us

Nhất Tín Logistics

Employment Information

GIÁM SÁT ĐÀO TẠO (SOFT SKILLS)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 20/05/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Executive management , Human Resources
Experience 2 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần In Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực NHÂN PHÁT

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Asia New Time

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển BĐS An Gia

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh