About us

Công Ty Cổ Phần Đăng Việt Construction

Employment Information

GIÁM SÁT ĐIỆN (MEP) TẠI ĐÀ NẴNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 02/06/2021
Industry Electrical / Electronics , Civil / Construction
Experience 2 - 20 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Da Nang

Công ty TNHH Minh Long

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Da Nang

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP WELDCOM

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Da Nang

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Da Nang

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Da Nang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Da Nang

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Da Nang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN VIỆT

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Da Nang