language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Hành Chính - Administrator Supervisor

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science
Updated: 23/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance

Job Description

1. Trách nhiệm:

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

- Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Hành chánh.

- Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

2. Quyền hạn:

- Quản lý toàn bộ nhân viên trong Phòng HC (4-5 người)

- Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc toàn bộ nhân viên trong phòng.

- Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong phòng, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc.

- Giải quyết hoặc không giải quyết các đề xuất của các cá nhân hay bộ phận khác dựa trên nội qui, qui định Công ty và pháp luật hiện hành.

- Ký các thông báo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Phòng HC.

3. Báo cáo và uỷ quyền:

- Báo cáo cho Ban Giám đốc về công tác hành chánh theo nhiệm vụ được giao định kỳ tuần, tháng, quí, 6 tháng, năm và báo cáo các trường hợp đột xuất hoặc các nhiệm vụ do Ban Giám đốc giao.

Job Requirement

4.1 Trình độ học vấn/chuyên  môn:

- Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chánh, luật trở lên.

- Vi tính văn phòng tương đương B trở lên.

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh - thành thạo 4 kỹ năng.

 4.2 Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.

- Kỹ năng lập kế hoạch.

- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

 - Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

4.3 Kinh nghiệm:

 - Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị hành chánh.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

4.4 Phẩm chất cá nhân:

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.

 - Sáng tạo trong công việc.

Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Đồng Văn 4, Hà Nam. 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 40
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science

Company size: 1.000-4.999
Với một kế hoạch táo bạo nhằm mở rộng hoạt động trên toàn quốc từ 11 lên đến 14 nhà máy trong 2 năm tới, Masan Nutri-Science thuộc tập đoàn Masan với 2...Detail

Similar jobs

Giám Sát Hành Chính - Administrator Supervisor

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts