language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám sát hành chính kinh doanh

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company
Updated: 14/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup

Job Description

 • Phụ trách đánh giá và kế hoạch kinh doanh
 • Thiết lập và phân phối mục tiêu kinh doanh.
 • Lên kế hoạch, dự án.
 • Phân tích các chính sách và chương trình bán sản phẩm.
 • Phân tích kênh tuyển dụng trực tiếp DM/FM và quản lý nguồn ngân sách.
 • Đánh giá hiệu quả các chương trình thi đua.
 • Đánh giá các chương trình thưởng Giám Đốc Kinh Doanh.
 • Đánh giá hiệu quả của chính sách thu nhập dành cho đội ngũ đại lý.
 • Tư vấn các chương trình thi đua với các Giám Đốc Kinh Doanh Miền.
 • Chuẩn bị tất cả các tài liệu liên quan đến chương trình bán hàng.
 • Đưa ra nhiều vấn đề từ cấp đốc và trưởng bộ phận.
 • Quản lý những công việc hành chánh trong nhóm và hỗ trợ nhóm khác.
 • Những công việc khác được giao bởi Giám đốc bộ phận Hành Chánh Kinh Doanh.

Job Requirement

 • Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học.
 • Kinh nghiệm: từ 2-3 năm.
 • Kỹ năng và năng lực: sáng tạo, hăng hái và có kỹ năng vi tính văn phòng tốt.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

www.phuhunglife.comCompany size: 200-500
Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company (PhuHungLife) officially entered the Vietnam life insurance market in 2013 and is the first joint stock life...Detail

Giám sát hành chính kinh doanh

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts