About us

MegaCEO

Employment Information

Giám Sát Hệ Thống Trại (Nái/Thịt, 1100USD, HL8790)

Job level Manager
Salary $ 800 - 1.100 USD
Deadline to apply 08/02/2021
Industry Agriculture , Animal Husbandry / Veterinary , Food Tech / Nutritionist
Experience 3 - 5 Years

Location

Ho Chi Minh

Binh Duong

Dong Nai

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚC LỘC THỌ

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thiên Lộc

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ Competitive

  • Binh Phuoc | Binh Duong | Dong Nai

Công Ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương

$ 50 Tr - 60 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Wipro Consumer Care

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH LA VIE

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

MegaCEO

$ 19,8 Tr - 24,2 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

Wipro Consumer Care

$ Competitive

  • Ho Chi Minh