About us

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

Employment Information

Giám Sát KCN Quận 9 - Vệ Sinh Công Nghiệp

Job level Entry Level
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 19/12/2020
Industry Customer Service , Others , Entry Level / Internship

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 14 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư IDICO

$ Over 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh