About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIỂN XANH (BLUE SEA GROUP)

Employment Information

Giám Sát Kết Cấu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 16/08/2021
Industry Arts / Creative Design , Architect , Civil / Construction
Experience 0 - 5 Years

Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hoàng Gia

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ba Ria-VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIỂN XANH (BLUE SEA GROUP)

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIỂN XANH (BLUE SEA GROUP)

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIỂN XANH (BLUE SEA GROUP)

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT | Binh Thuan

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Binh Thuan

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

$ Competitive

  • Ba Ria-VT