language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Wipro Unza Vietnam

Giám Sát Kinh Doanh Kênh Siêu Thị - MT Sales Supervisor

Wipro Unza Vietnam
Updated: 21/03/2019

Employment Information

Job Description

1.1. Phát triển kinh doanh:

*Hoạch định kinh doanh:

 • Cùng với siêu thị thống nhất trên chiến lược và kế hoạch hành động
 • Phân chia kế hoạch hành động cho từng nhân viên
 • Theo dõi, phân tích kết quả kinh doanh theo định kỳ (Tuần, Tháng, Quí)
 • Điều chỉnh kế hoạch hành động để đạt được muc tiêu đã đề ra.
 • Chủ trì các cuộc họp của phòng bán hàng để truyền đạt mục tiêu và kế hoạch cho nhân viên.
 • Hoàn tất các báo cáo tuần, tháng chính xác đúng thời hạn và đầy đủ thông tin.

*Phát triển kinh doanh

 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ chỉ tiêu kinh doanh tại siêu thị
 • Phân chia chỉ tiêu cho các nhân viên.
 • Theo dõi, đôn đốc nhân viên đạt chỉ tiêu doanh số ngày, tuần và tháng.
 • Hỗ trợ các nhân viên bán hàng: giải quyết tháo gỡ những vướng mắc trong công việc hàng ngày.
 • Đảm bảo xây dựng kinh doanh tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

* Xây dựng mối quan hệ tốt với siêu thị:

 • Tạo quan hệ tốt với siêu thị.

1.2. Phát triển tổ chức

 • Tổ chức tuyển chọn, đào tạo huấn luyện nhân viên cũ và mới.
 • Thực hiện việc chấm công hàng ngày.
 • Xây dựng cơ cấu lương hợp lý và khen thưởng kịp thời đối với những nhân viên đạt kết quả cao.
 • Nêu cao tinh thần đoàn kết các bộ phận để xây dựng Cty ngày càng vững mạnh.
 • Truyền đạt đến các nhân viên bán hàng chủ trương, chính sách, quyết định, quy định, chỉ thị của Cty.
 • Báo cáo lên ban lãnh đạo Cty những vi phạm của nhân viên và đề nghị hình thức kỷ luật đối với các vi phạm đó.

Job Requirement

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học

Ngoại ngữ: Anh văn bằng A hoặc B.

Kinh nghiệm: 2-3 năm quản lý BA/PG

Những nhân tố chính:

 • Tính lãnh đạo
 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Khả năng phát triển nguồn lực
 • Chấp nhận thách thức, luôn hướng đến mục tiêu
 • Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc tập thể

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Wipro Unza Vietnam

http://wiprounzavncareer.com/viCompany size: 1.000-4.999
Wipro Unza is a subsidiary of Wipro Consumer Care & Lighting of Wipro Enterprise. Wipro Enterprises Limited is headquartered in Bangalore, India,...Detail

Similar jobs

Giám Sát Kinh Doanh Kênh Siêu Thị - MT Sales Supervisor

Wipro Unza Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts