About us

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

Employment Information

GIÁM SÁT KINH DOANH KHU VỰC ĐÔNG BẮC (KÊNH MT)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/07/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B)
Experience 1 - 3 Years

Location

Hai Duong

Hai Phong

Quang Ninh

Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Bac Ninh | Hai Duong | Bac Giang

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Thai Binh | Hai Duong | Hai Phong

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

 • Hai Phong | Quang Ninh

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Soc Trang | Ben Tre | Hai Duong

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Bac Ninh | Hai Phong | Quang Ninh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 30 Tr - 35 Tr VND

 • Hai Duong

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

 • Bac Giang | Hai Phong | Quang Ninh

Công Ty NABATI Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Duong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

 • Hai Phong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

 • Hai Duong