About us

Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

Employment Information

Giám sát kinh doanh tại Hải Phòng

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 10,000,000 - 22,000,000 VND
Deadline to apply 30/08/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty TNHH Kha Việt

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Hai Phong

Công Ty TNHH Kha Việt

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Hai Phong

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

 • Hai Phong | Quang Ninh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

 • Hai Phong | Quang Ninh

Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Hai Phong

Công ty TNHH Dịch vụ & Kỹ thuật Biển Xanh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 4 Tr - 5 Tr VND

 • Hai Phong

Công Ty TNHH Kha Việt

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Hai Phong

Thami Shipping & Airfreight Corp. (Công Ty Cổ Phần Thái Minh)

$ Competitive

 • Hai Phong

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Hai Duong | Hai Phong | Quang Ninh