language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Kinh Doanh

Công ty TNHH Việt Nông
Updated: 19/01/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng mục tiêu kinh doanh và lên kế hoạch bán hàng theo tháng và phân chia chỉ tiêu doanh số cho phù hợp với năng lực của từng nhân viên bán hàng và từng khu vực.

- Tổ chức triển khai bán hàng, các chính sách bán hàng cho đại lý, chương trình khuyến mãi theo từng thời kỳ.

- Theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đội ngũ bán hàng theo từng ngày, tuần, tháng.

- Hỗ trợ nhân viên bán hàng trong việc thực hiện công việc bán hàng và phối hợp xử lý các vướng mắc giữa các phòng ban.

- Hỗ trợ nhân viên bán hàng trong việc giải quyết khiếu nại của khách hàng khi có sự cố phát sinh.

- Phân tích báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh của đội ngũ để hỗ trợ, đề xuât phương án, chiến lược bán hàng cho phù hợp.

- Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng cho phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Kinh tế/ QTKD/ Nông nghiệp

- Kinh nghiệm quản lý kinh doanh từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực tương đương.

- Kỹ năng Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

- Kỹ năng giao việc và ủy quyền

- Kỹ năng giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc

- Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định

- Kỹ năng huấn luyện & Kèm cặp

- Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

- Kỹ năng phân tích 

Làm việc tại các Vùng: Đông Nam Bộ, Miền Tây, Tây Nguyên, & TP. Hồ Chí Minh

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 28 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Việt Nông

www.vino.com.vnCompany size: 100-499

Công chuyên chuyên nhân và chăm sóc giống cây trồng

Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh hạt giống, vật tư Nông nghiệp

People who applied to this job also applied to:

Giám Sát Kinh Doanh

Công ty TNHH Việt Nông

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts