About us

Perfetti Van Melle (Viet Nam)

Employment Information

Giám sát kinh doanh

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Household / Personal Care , Food & Beverage (F&B)
Experience 4 - 6 Years

Location

Dong Nai

Tay Ninh

Ca Mau

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Binh Dinh | Can Tho | Tay Ninh

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty SX TM DV Lê Mây

$ 9 Tr - 16 Tr VND

  • Bac Lieu | Ca Mau

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

$ 15 Tr - 32 Tr VND

  • Dong Nai

Tập đoàn KTG

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH KOHNAN VIỆT NAM

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Cỗ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực TTV

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai