language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám sát Kỹ thuật sản xuất (Tiếng Nhật N3)

Công Ty TNHH Nidec Servo Việt Nam
Updated: 17/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập kế hoạch triển khai kỹ thuật sản xuất cho sản phẩm mới
 • Làm việc với công ty mẹ bên Nhật và các bộ phận liên quan để chuẩn bị cho việc sản xuất sản phẩm mới
 • Triển khai kế hoạch và quản lý tiến độ thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm
 • Quản lý và xử lý tất cả vấn đề liên quan đến sản phẩm (bao gồm sản phẩm mới, sản phẩm mẫu và sản phẩm hiện tại)
 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Kinh nghiệm 3 năm về kỹ thuật sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác
 • Tiếng Nhật tương đương N3
 • Có thể sử dụng thêm tiếng Anh là một lợi thế
 • Có khả năng lãnh đạo nhóm, làm việc với các bộ phận và thương lượng, đàm phán
 • Khả năng đối ứng nhanh khi có phát sinh vấn đề

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Nidec Servo Việt Nam

Company size: 1500
Nidec Servo Vietnam là công ty con trực thuộc hệ thống Nidec Servo Corporation Nhật Bản. Nidec Servo Corporation là một Tập đoàn toàn cầu có vốn đầu tư 100%...Detail

Similar jobs

Giám sát Kỹ thuật sản xuất (Tiếng Nhật N3)

Công Ty TNHH Nidec Servo Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts