language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát M&E

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế Xây dựng Sagen
Updated: 04/04/2020

Employment Information

Job Description

Triển khai các nội dung giám sát đã được phê duyệt:

 • Giám sát chất lượng thi công phần cơ điện của nhà thầu, đưa ra các cảnh báo phòng ngừa tình trạng thi công không đạt chất lượng yêu cầu, đưa ra các hướng dẫn khắc phục, cải thiện chất lượng thi công cho công trình.
 • Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các thủ tục, hồ sơ nghiệm thu đúng quy định hiện hành.
 • Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ thiết kế, hồ sơ pháp lý trước khi thi công.
 • Kiểm tra vật tư, thiết bị đưa vào công trường.
 • Kiểm tra, giám sát, & theo dõi tiến độ thực tế, chất lượng thi công của nhà thầu và ra chỉ thị sửa chữa các khuyết tật (nếu có) trong quá trình thi công.
 • Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các nhà thầu thi công tham gia thực hiện dự án trong phạm vi do mình phụ trách.
 • Kiểm tra xác minh khối lượng thi công của nhà thầu phục vụ trong quá trình nghiệm thu và thanh quyết toán.
 • Ghi nhận kết quả giám sát và báo cáo vào cuối mỗi tuần.
 • Giái quyết các vấn đề phát sinh trong việc giám sát (trong khả năng và quyền hạn) hoặc báo cáo đề xuất hướng giải quyết cho Giám sát trưởng (trong trường hợp ngoài thẩm quyền).

Báo cáo định kỳ cho Tư vấn trưởng/Giám sát trưởng:

 • Thực hiện báo cáo công việc định kỳ cho Tư vấn trưởng/Giám sát trưởng theo nội dung yêu cầu.
 • Đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng
 • Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
 • 03 năm kinh nghiệm trở lên
 • Anh văn giao tiếp

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế Xây dựng Sagen

www.sagen.com.vnCompany size: 25-99
Được thành lập từ 9/2003, với kinh nghiệm 16 năm hoạt động, Sagen tự hào là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế nhà máy Dược phẩm...Detail

Giám Sát M&E

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế Xây dựng Sagen

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế Xây dựng Sagen

Employment Information

Giám Sát M&E

Location