About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIỂN XANH (BLUE SEA GROUP)

Employment Information

Giám Sát MEP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 16/08/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Civil / Construction
Experience 3 - 0 Years

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Binh Phuoc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIỂN XANH (BLUE SEA GROUP)

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIỂN XANH (BLUE SEA GROUP)

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIỂN XANH (BLUE SEA GROUP)

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT | Binh Thuan

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Binh Thuan