GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG & AN TOÀN LAO ĐỘNG

Công Ty Cổ Phần Sữa TH
Location

Nghe An

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  24/01/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Đảm bảo đầy đủ hồ sơ MT theo các yêu cầu luật hiện hành

-Thiết lập hệ thống công việc cần thực hiện trong lĩnh vực Môi trường, triển khai và theo dõi, điều chỉnh công việc

- Kiểm tra hoạt động hằng ngày và tiếp nhận thông tin liên quan đến MT như: Nước thải, khí thải, nước ngầm, nước mặt, … từ các bộ phận và chịu trách nhiệm xử lý khi có sự không phù hợp, sự cố

- Phổ biến, đào tạo ATLĐ cho cán bộ công nhân viên Nhà máy, nhà thầu

- Kiểm tra thực tế ATLĐ trong nhà máy, soạn thảo quy trình, nội quy ATLĐ cho các loại phương tiện trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

-Kiểm tra thực tế, không để xẩy ra cháy nổ và các sự cố khác

Job Requirement

-  Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành liên quan công nghệ Môi trường, An toàn lao động) 

- Có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác An toàn lao động, Môi trường và Sức khỏe công nhân viên

- Nắm luật An toàn lao động, Môi trường và Sức khỏe

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Gender: Male
 • Age: 28 - 35
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback