language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Mua Hàng

Công ty CP TMDV Taco Việt Nam
Updated: 13/02/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

Tóm tắt công việc:

- Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn, khai thác Nhà cung cấp (NCC) hàng hóa đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổng hợp và quản lý các NCC trong nước và quốc tế phục vụ cho việc mua hàng hóa.

Các nhiệm vụ chính:

• Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận liên quan.

• Phối hợp cùng các bộ phận liên quan thực hiện đúng qui trình đặt hàng NCC.

• Theo dõi đơn hàng nhập về Kho / Xưởng.

• Đảm bảo khai thác hàng hóa với chất lượng, số lượng, chủng loại đúng yêu cầu.

• Luôn đặt lợi ích của Công ty trong việc đàm phán với NCC để có được chính sách mua hàng tốt nhất.

• Xây dựng, đề xuất, tổ chức bộ máy hoạt động cũng như mô tả công việc từng vị trí trong bộ phận.

Các nhiệm vụ khác:

• Thực hiện các công việc khác theo phân công, yêu cầu của cấp trên.

Quyền hạn:

* Quản lý điều hành các nhiệm vụ, lĩnh vực được Quản lý vận hành phân công.

* Đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình công tác …

Job Requirement

Yêu cầu:

- Ứng viên Nam/Nữ, tốt nghiệp Đại học.
- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
 

Quyền lợi:

- Lương: 10-16 triệu
- Xét tăng lương 2 lần/ 1 năm

- Đẩy đủ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 ( t7 làm cách tuần )

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP TMDV Taco Việt Nam

Giám Sát Mua Hàng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts