language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám sát năng suất kho và tổng hợp báo cáo tại MM Mega Market BMT

MM Mega Market Vietnam
Updated: 10/11/2019

Employment Information

Job Description

- Làm báo cáo doanh thu, báo cáo bán hàng hàng ngày từ hệ thống quản lý và thông tin hàng tồn kho.

- Làm báo cáo doanh thu ngày, báo cáo chỉ tiêu, báo cáo sự hao hụt và tập hợp báo cáo tuần cho những cuộc họp quản lý hàng tuần.

- Thực hiện và theo dõi giấy phép xuất kho.

- Trình bày các cập nhật trong cuộc họp quản lý tuần và tập hợp báo cáo từ những bộ phận báo cáo trực tiếp cho Giám đốc trung tâm và lưu giữ báo cáo.

- Theo dõi những báo cáo chỉnh sửa giá và hàng tồn kho,

- Trình bày tất cả các báo cáo cho Giám đốc trung tâm họp với Ban Giám đốc hàng quý.

- Là nhân tố cốt lõi giữa trung tâm và văn phòng chính trong những hoạt động liên quan đến điều hành

- Thực hiện việc đặt vé và phòng khách sạn khi có nhân viên đi công tác.

Job Requirement

- Lưu loát tiếng anh

- Sử dung thành thạo word, excel, power point

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Chịu được áp lực công việc

More Information

  • Degree: College
  • Age: 23 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

MM Mega Market Vietnam

www.mmvietnam.com
MM Mega Market Vietnam (MMVN) (former Metro Cash & Carry Vietnam) started its wholesale operations locally in 2002. After transferring from Metro Group...Detail

Similar jobs

Giám sát năng suất kho và tổng hợp báo cáo tại MM Mega Market BMT

MM Mega Market Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

MM Mega Market Vietnam

Employment Information

Giám sát năng suất kho và tổng hợp báo cáo tại MM Mega Market BMT

Location