language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Masan Consumer

Giám Sát Nhân Sự - Bình Thuận

Masan Consumer
Updated: 20/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý việc chấm công, tỉnh lương, BHXH, thuế TNCN.

2. Quản lý việc thực hiện HĐLĐ, tái ký HĐLĐ và chấm dứt HĐLĐ.

3. Thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động.

4. Đảm bảo các dịch vụ liên quan đến đời sống nhân viên.

5. Đảm bảo việc tuyển dụng nhanh chóng, kịp thời.

6. Đảm bảo dịch vụ đào tạo và tổ chức đào tạo đầy đủ theo luật định.

7. Tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Bộ phận Hành chính - Nhân sự.

Job Requirement

- ​​​Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc Quản trị kinh doanh hoặc Luật.

- Kinh nghiệm làm việc trên 5 năm.

- Có kiến thức về Luật.

- Kỹ năng lập kế hoạch.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp ứng xử.

- Giao tiếp đọc hiểu tiếng Anh, thành thạo vi tính văn phòng.

- Có khả năng tư duy phân tích.

- Ý thức tuân thủ Luật, khả năng thực hiện công việc và làm nhiều việc cùng lúc.

- Khả năng hoạch định tổ chức công việc.

- Khả năng làm việc đội nhóm cao.

- Cởi mở, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua thử thách.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Masan Consumer

www.masanjobs.com
Masan Consumer is one of Vietnam's largest local diversified FMCG companies. We manufacture and distribute a range of food and beverage products, including...Detail

Similar jobs

Giám Sát Nhân Sự - Bình Thuận

Masan Consumer

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts