language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám sát Pháp chế phụ trách M&A

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam
Updated: 12/03/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện thẩm định sơ bộ hồ sơ pháp lý của Công ty tiềm năng.

-Tham gia đề xuất cấu trúc đầu tư khả thi về góc độ pháp lý sau khi hoàn tất quá trình thẩm định pháp lý sơ bộ theo nguyên tắc đảm bảo kiểm soát và hạn chế tối đa rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

- Rà soát, điều chỉnh các thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc sơ bộ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với cấu trúc đầu tư khả thi.

- Đàm phán, soát xét pháp lý các Công ty nhằm lựa chọn Công ty tiềm năng để thực hiện M&A

- Tham gia đàm phán với đối tác về cấu trúc đầu tư khả thi và phương thức triển khai thực hiện giao dịch khi được chỉ định trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền lợi cũng như hạn chế tối đa rủi ro cho Tập đoàn.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban đầu tư và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan thực hiện giao dịch, phòng tránh, kiểm soát và hạn chế rủi ro pháp lý phát sinh khi thực hiện quá trình M&A Công ty.

- Rà soát các hợp đồng chi tiết và các tài liệu giao dịch phù hợp với cấu trúc đầu tư đã được phê duyệt.

- Hỗ trợ đàm phán thương lượng với đối tác để thống nhất nội dung với các hợp đồng chi tiết và các tài liệu giao dịch trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền lợi của Tập đoàn và phù hợp với cấu trúc đầu tư đã được phê duyệt.

- Kiểm tra, rà soát các vấn đề về pháp lý trong quá trình thực hiện các giao dịch cũng như phối hợp đề xuất phương án khắc phục và xử lý hậu quả phát sinh (nếu có) trong quá trình M&A Công ty.

- Thực hiện các công tác kiểm tra, xác minh tính chính xác, trung thực của hồ sơ pháp lý Công ty cũng như phạm vi, thẩm quyền thực hiện của tất cả các bên có liên quan đến giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị tư vấn.

Job Requirement

- Trình độ – Bằng cấp: Đại học Luật, Đại học kinh tế Luật
- Ưu tiên : 
Từng tham gia các khóa đào tạo tiếng Anh pháp lý trong nước hoặc các khóa đào tạo chuyên môn ngoài nước.
- Kỹ năng : 
  +Khả năng nghiên cứu văn bản pháp; khả năng soạn thảo, xét soát Hợp đồng, tham gia thương lượng ký kết Hợp đồng với đối tác nước ngoài;
  +Khả năng tiếng Anh chuyên ngành pháp lý tốt
  +Xử lý công việc độc lập, hiệu quả, trách nhiệm và đúng tiến độ;
  +Khả năng làm việc dưới áp lực cao;
  +Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác;
  +Thành thạo Excel, Word, Outlook, Power Point.
- Kinh nghiệm:
  +Có kiến thức tổng quát về pháp luật kinh doanh thương mại quốc tế, các tập quán thương mại, các điều ước quốc tế có liên quan đến quá trình hoạt động của Tập đoàn;
  +Có kiến thức sâu về Luật kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại, tài chính quốc tế…
  +Có kiến thức liên quan đến M&A và Pháp lý các dự án
  +Có kiến thức về giám sát, tuân thủ
  +Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan, ưu tiên đã làm việc tại các công ty Bất động sản, công ty luật Việt Nam có uy tín.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

www.ctgroupvietnam.com
Tập đoàn C.T Group được biết đến như biểu tượng của một cộng đồng trẻ trung, năng động và đa dạng. Được thành lập từ năm 1992, với một bước dài giữa hai...Detail

Giám sát Pháp chế phụ trách M&A

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts