language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Giám sát Phát triển đối tác

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Updated: 10/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

LẬP KẾ HOẠCH

 • Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động gắn liền với kế hoạch thuộc kênh kinh doanh phụ trách & mục tiêu chung của phòng nhằm đạt được chỉ tiêu được giao
 • Lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu được giao phù hợp với số lượng và quy mô theo từng đối tác cụ thể.

TỔ CHỨC

 • Thực hiện các công tác quản lý Đối tác, nhân viên của Đối tác triển khai kinh doanh theo đúng mô hình hợp tác và sản phẩm hợp tác với Công ty
 • Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, buổi họp với Đối tác nhằm nâng cao nghiệp vụ và hiệu quả hợp tác giữa các bên

KIỂM SOÁT

 • Theo dõi và thường xuyên cập nhật với Đối tác bao gồm: doanh số, các chỉ số chuyển từ Khách hàng, chỉ số rủi ro….
 • Cập nhật và kiểm soát hoạt động của Đối tác tuân thủ với các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan đến hoạt động hợp tác.
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của Đối tác và đảm bảo Đối tác thực hiện đúng quy trình, quy định của SHBF.
 • Thực hiện các cuộc họp định kỳ với đối tác để đánh giá hiệu quả hợp tác và đề xuất các giải pháp cải thiện nâng cao hiệu quả hợp tác

THÔNG TIN

 • Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các Đối tác để cập nhật các kết quả hợp tác và đánh giá chất lượng hợp tác nhằm đưa ra các kế hoạch hành động phù hợp để gia tăng hiệu quả hợp tác

ĐIỀU PHỐI

 • Phối hợp với các bộ phận trong nội bộ công ty để thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến quá trình hợp tác

RA QUYẾT ĐỊNH

 • Chịu trách nhiệm ra các quyết định trong phạm vi và quyền hạn.

Job Requirement

 • Khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh                                                                            
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông                                                                         
 • Kỹ năng đàm phán                                                                          
 • Tính liêm trực trong công việc                                                                   

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

http://www.shbfinance.com.vnCompany size: 2.000
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà...Detail

Giám sát Phát triển đối tác

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts