language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh Kênh Xe Máy Bình Thuận, Cà Mau

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 20/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

* Quản lý và phát triển các điểm giới thiệu dịch vụ:

 • Tìm kiếm các đối tác tiềm năng tại khu vực quản lý.
 • Gặp gỡ các đối tác tiềm năng và xúc tiến việc ký hợp đồng đối tác.
 • Tạo/Giữ mối quan hệ với đối tác, theo dõi và thường xuyên kiểm tra doanh số, đưa ra biện pháp xử lý kịp thời để cải thiện doanh số.
 • Lên kế hoạch phát triển các điểm giới thiệu dịch vụ.
 • Kiểm soát và quản lý các công cụ quảng cáo và đảm bảo đúng tiêu chuẩn cho các điểm giới thiệu dịch vụ.
 • Hỗ trợ chương trình Marketing tại điểm giới thiệu dịch vụ (nếu có).
 • Theo dõi và đảm bảo đạt doanh số (số giải ngân trong tháng) và các chỉ số rủi ro do cấp quản lý đưa ra.

* Quản lý các nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ:

 • Thiết lập lịch làm việc hằng tuần cho các nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ.
 • Quản lý Giờ công/Thái độ/Hiệu quả làm việc của các nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ.
 • Hỗ trợ/Giải quyết vấn đề khó khăn tại Điểm giới thiệu dịch vụ.
 • Tổ chức họp nhóm, tiếp nhận báo cáo từ Nhân viên Tín dụng và giải quyết các vấn đề nảy sinh.
 • Cập nhật và triển khai cho các nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ những quy định và chính sách mới.

​* Doanh số và các yêu cầu liên quan:

 • Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số tháng được giao của khu vực BDS quản lý mà chỉ tiêu này cũng như các yêu cầu liên quan khác sẽ thay đổi theo từng thời điểm nhất định và được cấp quản lý trực tiếp thông báo kịp thời.

* Báo cáo:

 • Lập báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần về hiệu quả làm việc của nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ, ý kiến của khách hàng, các vấn đề vướng mắc đã xảy ra, thông tin về đối thủ, thông tin từ các đối tác, và tình trạng các thiết bị quảng cáo.
 • Các báo cáo khác khi được cấp trên yêu cầu.

Job Requirement

 • Nam, 25-35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học.
 • Giao tiếp tốt. Có kỹ năng tổ chức, giám sát & lập kế hoạch.
 • Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh với ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ trên 20 nhân viên. Am hiểu về phát triển thị trường kinh doanh và tiếp thị.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở Ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ và tài chính.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail

Similar jobs

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh Kênh Xe Máy Bình Thuận, Cà Mau

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts