language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát QC - Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife
Updated: 06/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Áp dụng và duy trì hiệu quả các thủ tục kiểm tra chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt các quá trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra tại công ty
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp và báo cáo chất lượng theo định kỳ và khi có yêu cầu
- Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định hiệu chuẩn định kì các dụng cụ, thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm
- Đánh giá dữ liệu chất lượng, báo cáo để xác định các sự cố chất lượng, tính thực tế của quy trình kiểm tra, thực hiện cải tiến quy trình, phương pháp kiểm soát và cải tiến chất lượng sản phẩm
- Tương tác, phối hợp nhịp nhàng & hiệu quả với các đơn vị, phòng ban liên quan
- Phát triển năng lực của nhân viên và các người liên quan thông qua “coaching” và các chương trình huấn luyện liên quan về sản phẩm, về công nghệ, về hệ thống HACCP Codex/ GMP/ ISO 22000/ ISO 9001/BRC
- Các nhiệm vụ khác trong phạm vi chất lượng khi cấp trên yêu cầu

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thực phẩm/ Công nghệ sinh học/ Nông nghiệp
- Có kiến thức tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 22000, BRC
- Có khả năng quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề. Vi tính và ngoại ngữ : khá
- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm vị trí giám sát, hoặc 5 năm vị trí team leader tại các công ty sản xuất thịt, thủy sản, thực phẩm.
- Ưu tiên các công ty sản xuất các sản phẩm từ thịt hoặc thủy sản

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Company size: 1.000-4.999
Với một kế hoạch táo bạo nhằm mở rộng hoạt động trên toàn quốc từ 11 lên đến 14 nhà máy trong 2 năm tới, Masan MEATLife thuộc tập đoàn Masan với 2...Detail

Giám Sát QC - Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Employment Information

Giám Sát QC - Long An

Location