About us

CỬA KÉO CỬA CUỐN ĐẠI PHÁT - DAIPHATDOOR

Employment Information

GIÁM SÁT/QUẢN LÍ SẢN XUẤT

Job level Manager
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 10/11/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 - 2 Years

CỬA KÉO CỬA CUỐN ĐẠI PHÁT - DAIPHATDOOR

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • An Giang

CỬA KÉO CỬA CUỐN ĐẠI PHÁT - DAIPHATDOOR

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • An Giang

CỬA KÉO CỬA CUỐN ĐẠI PHÁT - DAIPHATDOOR

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • An Giang

CỬA KÉO CỬA CUỐN ĐẠI PHÁT - DAIPHATDOOR

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • An Giang

CỬA KÉO CỬA CUỐN ĐẠI PHÁT - DAIPHATDOOR

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • An Giang

Coca-Cola

$ Competitive

  • An Giang

Coca-Cola

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • An Giang

CỬA KÉO CỬA CUỐN ĐẠI PHÁT - DAIPHATDOOR

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • An Giang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • An Giang

CN Công Ty TNHH DV & TM MESA tại MKG

$ 11 Tr - 18 Tr VND

  • Bac Lieu | An Giang | Hau Giang