About us

Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam

Employment Information

GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - MEAT HÀ NAM

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Biotechnology , Food Tech / Nutritionist , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 - 3 Years

Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam

$ Competitive

  • Ha Nam

Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Nam

Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam

$ Competitive

  • Ha Nam

Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Nam

Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIHAMARK

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Nam

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

$ 17,6 Mil - 26,4 Mil VND

  • Ha Nam

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

$ Competitive

  • Ha Noi | Ha Nam

MegaCEO

$ 13,2 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ha Noi | Ha Nam | Hung Yen

Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Nam