About us

Công Ty Cổ phần GonSa

Employment Information

Giám Sát Quản Lý Sản Phẩm / Product Management Supervisor

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 25,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Executive management , Pharmacy
Experience 2 Years

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 19,8 Mil - 24,2 Mil VND

  • Ha Noi | Ha Nam | Dong Nai

Công ty Cổ phần VISCOM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Mars Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Mekong Delta

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh