About us

Công ty TNHH Đồng Tiến

Employment Information

Giám sát sản xuất

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 7,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Food Tech / Nutritionist , Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 Years

Công ty TNHH Đồng Tiến

$ 17 Tr - 25 Tr VND

 • Da Nang

MegaCEO

$ 44 Tr - 50,6 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • T. Thien Hue | Da Nang | Quang Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC

$ 13 Tr - 15 Tr VND

 • Da Nang

Công Ty Phát Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • Da Nang | T. Thien Hue | Quang Nam

Công Ty Phát Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • Da Nang | T. Thien Hue | Quang Nam

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • T. Thien Hue | Da Nang | Quang Nam

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • T. Thien Hue | Da Nang | Ha Noi

AkzoNobel Vietnam

$ Competitive

 • Da Nang | T. Thien Hue | Quang Nam

Công ty TNHH Minh Long

$ 9 Tr - 20 Tr VND

 • Da Nang

MegaCEO

$ 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

 • Da Nang | Quang Nam | Quang Ngai