About us

Công Ty TNHH MTV Xây Lắp Điện 1 Miền Nam

Employment Information

Giám Sát Thi Công Điện và Xây Dựng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 27/05/2021
Industry Electrical / Electronics , Quality Control (QA/QC) , Civil / Construction
Experience 1 Years

Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng K.T

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Unicons

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central

$ 11 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ricons Group Construction Investment JSC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | South Central Coast

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ GIẢI PHÁP SOL

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT | Kien Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nam Á

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ CitiGym

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt (Navicons)

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh