language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Suntory PepsiCo

Giám sát thiết bị phụ trợ - Nhà máy Quảng Nam

Suntory PepsiCo - Nhà máy Quảng Nam
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Vai trò:

- Điều hành & hỗ trợ vận hành các công việc tổ CO2, NH3, Boiler

- Tham gia thực hiện các hoạt động xây dựng, duy trì hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường của Nhà máy và các hệ thống quản lý liên quan khác được triển khai tại Nhà máy.

Trách nhiệm:

2.1. Giám sát công việc các tổ

- Theo dõi, kiểm tra hoạt động hàng ngày của tất cả các máy móc, thiết bị trong tổ.

- Lập danh sách phụ tùng cần thiết để sữa chữa thay thế & Đề xuất nhập các NVL cần thiết.

- Phối hợp làm việc với các bộ phận về các vấn đề liên quan

- Thực hiện bảo trì theo chu kỳ hàng ngày, tuần, tháng; năm.

2.2. Hỗ trợ vận hành

- Trực tiếp xử lý các sự cố & vận hành thiết bị khi cần thiết

2.3. Quản lý nhân sự trong ca:

- Chấm công

- Kiểm tra việc chấp hành nộI quy của nhân viên vận hành, nhắc nhở xử lý khi có sai phạm.

- Kiểm tra việc thực hiện 5S và GMP

2.4. Báo cáo:

- Báo cáo sản xuất theo định kỳ

- Kiểm tra, báo cáo thực hiện các chỉ tiêu KPI

- Báo cáo kế hoach bảo trì hàng tháng cho PM planner

2.5. Thực hiện các công việc khác do sự phân công của người quản lý trực tiếp

- Báo cáo kế hoach bảo trì hàng tháng cho PM planner và Manager.

- Thực hiện cải tiến tiết kiệm năng lượng.

2.6. Tuân thủ và thực thi nghiêm túc đầy đủ mọi Nội quy Công ty, các hệ thống ISO, HACCP, GMP; các quy định nội bộ và hướng dẫn trong công việc; các quy định về an toàn vệ sinh lao động, các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, các quy định về an toàn phòng cháy nổ và các yêu cầu, quy định, hướng dẫn liên quan khác về An toàn - Sức khỏe - Môi trường được triển khai và áp dụng trong hệ thống quản lý tại Nhà máy.

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, chuyên ngành Cơ điện, Nhiệt lạnh hoặc các chuyên ngành khác liên quan

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thực phẩm/ Đồ uống

- Sức khỏe tốt

- Chấp nhận làm việc theo ca

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Suntory PepsiCo - Nhà máy Quảng Nam

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB), is 100% owned by foreign capital, and is a strategic alliance between PepsiCo Inc. and Suntory Holdings...Detail

Giám sát thiết bị phụ trợ - Nhà máy Quảng Nam

Suntory PepsiCo - Nhà máy Quảng Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts