About us

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

Employment Information

GIÁM SÁT TRƯỞNG (Các dự án Đất Xanh Miền Trung)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Civil / Construction , Real Estate
Experience 5 - 10 Years

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Da Nang

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ Competitive

  • Da Nang

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Phu Yen

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Da Nang

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

$ Competitive

  • Da Nang

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Quang Nam

Chi Nhánh HCM- Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Tổng hợp VinCommerce

$ 16 Tr - 20 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Da Nang