Giám sát viên chính Giám sát tuân thủ từ xa - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 4 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  20/12/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện giám sát từ xa tính tuân thủ của các hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo chấp hành chế độ hạch toán kế toán, tuân thủ các quy định nội bộ của Ngân hàng.
 • Xây dựng các tiêu chí giám sát từ xa trên cơ sở định hướng rủi ro nhằm giám sát việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước và TPBank.
 • Xây dựng hệ thống báo cáo và thực hiện giám sát các điều kiện của các sản phẩm tín dụng, huy động và các chương trình, sản phẩm khác. Đưa ra các kiến nghị, các giải pháp nhằm kiểm soát, giám sát các hoạt động nghiệp vụ tuân thủ theo các văn bản đã được quy định.
 • Thực hiện công tác giám sát từ xa đối với các Đơn vị trên toàn hệ thống TPBank, bao gồm: hoạt động tín dụng, huy động, kế toán tài chính, thẻ, kho quỹ… kịp thời phát hiện những sai sót của hệ thống, những sai phạm của con người…, thông báo và yêu cầu đơn vị phát sinh sửa chữa, khắc phục hoặc yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiên cứu đề xuất phương án xử lý.
 • Phối hợp với các đơn vị để xây dựng và vận hành Hệ thống kiểm soát tuân thủ trực tuyến để hỗ trợ nhiệm vụ giám sát.
 • Chịu trách nhiệm về kết quả giám sát từ xa đối với các nghiệp vụ phát sinh của ngân hàng đã được giám sát.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được TGĐ, Giám đốc TTKSTT giao

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, ..., có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm soát tuân thủ.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tối thiểu là 04 năm hoặc làm công tác kiểm toán, kiểm soát tuân thủ tối thiểu là 02 năm.
 • Có kỹ năng tổng hợp, báo cáo và sử dụng phần mềm office thành thạo (words, excel, powerpoint…).
 • Có khả năng làm việc nhóm, hướng dẫn nhóm; 
 • Có kiến thức, kỹ năng về kiểm soát tuân thủ;
 • Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin;

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Similar jobs

Feedback