About us

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

Employment Information

GIÁM SÁT XÂY DỰNG (Làm việc tại dự án Bắc Quảng Ngãi)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Civil / Construction , Real Estate
Experience 3 - 5 Years

Location

Quang Ngai

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Quang Ngai

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An

$ Competitive

  • Quang Ngai

Kangaroo Group

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Quang Ngai

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Quang Ngai

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Quang Ngai

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Quang Ngai

ANHEUSER-BUSCH INBEV VIETNAM BREWERY Co.ltd

$ Competitive

  • Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Quang Ngai

Big C Việt Nam

$ Competitive

  • Quang Ngai