About us

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

Employment Information

GIÁM SÁT XÂY DỰNG (Làm việc tại dự án Phú Yên)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Civil / Construction , Real Estate
Experience 4 - 6 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG EUROPLAST

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Phu Yen

Công ty Cổ phần NDMREAL

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Phu Yen

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Phu Yen

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Phu Yen

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Phu Yen

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Phu Yen

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Phu Yen

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Competitive

  • Phu Yen