language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Thị Trường Học/Supervisor

Hệ Thống Trường Quốc Tế Tây Úc
Updated: 16/06/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phụ trách tình hình kỷ luật của học sinh

Duy trì nề nếp của nhà trường, góp phần rèn luyện tính kỷ luật cho các em học sinh
Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh đảm bảo an toàn cho học sinh.

Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu

Job Requirement

YÊU CẦU

Trình độ cao đẳng  trở lên
Có năng lực dẫn dắt học sinh và khả năng tổ chức tốt công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy và làm việc với học sinh

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Hệ Thống Trường Quốc Tế Tây Úc

www.wass.edu.vn
The Western Australian International School System (WASS) is one of nine members of Indochina International Education Development Group (IED Group). We are...Detail

Giám Thị Trường Học/Supervisor

Hệ Thống Trường Quốc Tế Tây Úc

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts