About us

Học viện Công nghệ BKACAD

Employment Information

Giảng Viên Bộ Môn Lập Trình

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 25,000,000 - 60,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Education /Training

Học viện Công nghệ BKACAD

$ 25 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

Học viện Công nghệ BKACAD

$ 25 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

VIÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ BOS

$ 13 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Hoàng

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH VNDCredit

$ 24 Mil - 36 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Thủ Đô

$ 17 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH AOBA Việt Nam

$ 17,6 Mil - 35,2 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi