About us

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

Employment Information

Giảng viên Nhà hàng - Khách sạn

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 05/12/2020
Industry Education /Training , Restaurant / Hotel
Experience 2 - 5 Years

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | An Giang | Can Tho

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Can Tho | An Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8,5 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Can Tho | An Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Can Tho | An Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Can Tho | An Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | An Giang | Can Tho

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Can Tho

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • An Giang | Can Tho

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Can Tho