language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giảng Viên Tài Chính - Kế Toán

Đại Học Nguyễn Tất Thành
Updated: 12/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Giảng dạy các môn về chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
- Tham gia nghiên cứu khoa học
- Các công tác khác: kiểm định chất lượng trường, khoa (AUN), trực khoa, họp khoa, tuyển sinh theo sự phân công của Trưởng khoa

Job Requirement

- Giảng dạy: phải hoàn thiện slides và đề cương môn học trước khi đứng lớp , thực hiện nghiêm túc tất cả các quy định của Trường và Khoa.
- Có trách nghiệm trong công việc, tinh thần làm việc nhóm cao
- Có nhiệt huyết trong công việc
- Hòa đồng với đồng nghiệp

More Information

 • Degree: Postgraduate
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Đại Học Nguyễn Tất Thành

Đại Học Nguyễn Tất Thành - Trường Đại Học đa ngành đa nghề, đa bậc học, gắn học với thực hành, gắn kết quyền lợi của người học, người dạy, nhà trường và xã...Detail

Similar jobs

Giảng Viên Tài Chính - Kế Toán

Đại Học Nguyễn Tất Thành

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts