About us

Sàn Giao Dịch Ngoại Hối FX Trading Việt Nam

Employment Information

Giảng viên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 19/01/2021
Industry Education /Training , Securities , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 3 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NHẤT

$ 4 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

HR Strategy _ Recruitment Agency

$ 44 Mil - 66 Mil VND

  • Ho Chi Minh