About us

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

Employment Information

Giao dịch viên kiêm nhiệm tại Quế Võ - Bắc Ninh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 28/05/2021
Industry Consulting , Customer Service , Accounting / Auditing / Tax

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 5 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Bac Ninh

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Bac Ninh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ha Noi | Bac Ninh