About us

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Employment Information

Giao dịch viên Ngân hàng (Live Bank)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 29/05/2021
Industry Customer Service , Banking , Insurance
Experience 1 Years

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Tập Đoàn Sunshine

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh