About us

Trung Tâm Ngoại Ngữ Châu Úc Việt

Employment Information

Giáo Viên Dạy IELTS

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Education /Training , Interpreter/ Translator
Experience 1 Years

Mathnasium Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Quốc Tế ISE

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Quốc Tế ISE

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Wellspring International Bilingual School Saigon

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Can Tho

Công Ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

TOMATO Education

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh