About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

Employment Information

GIÁO VIÊN HỢP TÁC MÔN TOÁN LỚP 6

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,500,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Education /Training , Others
Experience 1 - 7 Years

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 2 Mil - 3 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 6,5 Mil - 8,5 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 2 Mil - 4 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Học viện Công nghệ BKACAD

$ 15 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

Học viện Công nghệ BKACAD

$ 20 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi