language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giáo viên kiêm thông dịch tiếng Nhật

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam
Updated: 22/03/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus

Job Description

- Dạy tiếng Nhật cho nhân viên quản lý công ty

- Thông dịch cho giám đốc sản xuất và phòng ban khác

- Dịch tài liệu thao tác

- Các công việc văn phòng khác

Job Requirement

- Tuổi từ 25~35

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Nhật

- Kỹ năng sư phạm giảng dạy tiếng Nhật

- Kinh nghiệm 1-2 năm vị trí tương đương

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 25 - 35
  • Job type : Permanent
  • Probationary period: 2 tháng
  • Working time: 8:30-4:30 thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy cách tuần
  • Benefit: Có xe đưa rước từ Đồng nai, Bà Rịa

Company Overview

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

www.jac-recruitment.vnCompany size: 20

Consulting, recruitment to other companies who exist in Viet Nam.

Giáo viên kiêm thông dịch tiếng Nhật

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts