About us

Công Ty TNHH Kindy City

Employment Information

GIÁO VIÊN MẦM NON- CS Q.Bình Thạnh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,500,000 - 9,500,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Education /Training
Experience 2 - 3 Years

HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON - TIỂU HỌC ICS

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật

$ 7,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 5 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 5,4 Tr - 6,5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 35 Tr - 47 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh