About us

Công Ty TNHH Kindy City

Employment Information

GIÁO VIÊN MẦM NON - CS Thủ Đức

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Education /Training
Experience 2 - 5 Years

Công Ty TNHH Kindy City

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 7,5 Tr - 9,5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON - TIỂU HỌC ICS

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật

$ 7,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Trường Mầm non Little Hands Montessori

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Trường Mầm non Little Hands Montessori

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Mathnasium Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Binh Duong

Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh