About us

Công Ty TNHH Kindy City

Employment Information

Giáo Viên Mầm Non (Tân Bình/ Thủ Đức)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 23/03/2021
Industry Education /Training
Experience 2 - 5 Years

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật

$ 7,5 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Trường Mầm non Little Hands Montessori

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON - TIỂU HỌC ICS

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Vạn Hội Phát Fosup

$ 5,5 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật

$ 7,5 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật

$ 22 Mil - 24 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ KINDERLAND VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 5,4 Mil - 6,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh