About us

Công Ty Cổ Phần Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc Tế Canaada

Employment Information

Giáo Viên Thể dục Tiểu học

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 08/08/2020
Industry Education /Training
Experience 1 - 2 Years

Công Ty Cổ Phần Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc Tế Canaada

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Khôi Nguyên - Trường Tiểu Học - Trung Học Cơ Sở- Trường TH-THCS-THPT Albert Einstein

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Mathnasium Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Mathnasium Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Hệ Thống Trường Quốc Tế Việt Úc

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc Tế Canaada

$ 9 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc Tế Canaada

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc Tế Canaada

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc Tế Canaada

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công (TTC Edu)

$ 22 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục SS Global

$ 5 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh