About us

Hệ Thống Anh Ngữ Á Châu

Employment Information

Giáo Viên Tiếng Anh FULL-TIME

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 08/05/2021
Industry Education /Training
Experience 1 - 2 Years

Trung Tâm Du Học Quốc Tế và Đào Tạo Anh Ngữ USC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT MỸ

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Anh ngữ Quốc tế INS

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần In Holdings

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Thiết Kế Và Xây Dựng Khởi Nguyên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Thiết Kế Và Xây Dựng Khởi Nguyên

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần In Holdings

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần In Holdings

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần In Holdings

$ 6,5 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần In Holdings

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh