About us

Trung Tâm Du Học Quốc Tế và Đào Tạo Anh Ngữ USC

Employment Information

Giáo Viên Tiếng Anh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 05/06/2021
Industry Education /Training , Others
Experience 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT MỸ

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Hệ Thống Anh Ngữ Á Châu

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Anh ngữ Quốc tế INS

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Châu Úc Việt

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Anh ngữ Quốc tế INS

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Long An | Dong Nai

EQuest Education Group (EQG)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CLB Vegas - Công Ty LD HHKS Chains Caravelle

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh